Contact

 

Laat een berichtje achter en ik neem contact met je op.

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Je bericht


  Fotografie Nanda van der Veen
  Casimiralaan 8
  8453 VH Oranjewoud (Friesland)

   

  06-27 85 01 35
  [email protected]

   

  Kvk nummer: 64953343
  BTW-id: NL001435253B92


  Privacyverklaring & Cookiegebruik

   

  Hoe ga ik met jouw gegevens om?
  Fotografie Nanda van der Veen, gevestigd aan Casimiralaan 8, 8453 VH te Oranjewoud, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   

  Contactgegevens:
  Fotografie Nanda van der Veen

  Casimiralaan 8

  8453 VH Oranjewoud

  06-27850135

   

  Nanda van der Veen is binnen haar bedrijf verantwoordelijk voor de gegevensbescherming (Functionaris Gegevensbescherming)
  Zij is te bereiken via [email protected]

   

  Persoonsgegevens die ik verwerk
  Ik sla persoonsgegevens op en verwerk deze wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op mijn website.
  Het gaat hierbij om:

   

  • Je naam
  • E-mailadres

   

  Wanneer ik een zakelijke overeenkomst met je sluit heb ik meer persoonlijke gegevens van je nodig, deze worden niet via de website verkregen en bewaar ik apart.

   

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
  Mijn website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekeningnummer etc.).

   

  Mijn website heeft evenmin de intentie (bijzonder of gevoelige) gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
  Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met [email protected], dan verwijderen ik deze informatie.

   

  Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
  Ik verwerk via de website jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

   

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Fotografie Nanda van der Veen neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
  Ik gebruik dergelijke computerprogramma’s of systemen niet.

   

  Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
  Ik bewaar je persoonsgegevens die ik via de website verkregen heb niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik de gegevens heb verzameld.

   

  Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

   

  • Email correspondentie bewaar ik tot maximaal een jaar na beëindiging van de mailcorrespondentie.
   Je mag ons ook altijd verzoeken eerder uw gegevens te verwijderen. Ik ben verplicht dit op jouw verzoek te doen.
  • Google analytics gegevens bewaar ik 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).
  • In verband met de fiscale bewaarplicht moet ik mijn administratie rondom reserveringen 7 jaar bewaren (het gaat hierbij om gegevens die NIET verkregen zijn via de website maar die ik in mijn bezit heb gekregen nadat ik een zakelijke overeenkomst met mijn klant heb gesloten).

   

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Fotografie Nanda van der Veen verstrekt nooit aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   

  Gebruik van foto’s van personen op mijn website
  Ik gebruik foto’s op mijn website waarop sommige personen herkenbaar in beeld zijn. Waar mogelijk heb ik contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.

   

  Sta jij (of een familielid of kind) op een van deze foto en bent u van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met [email protected] zodat ik de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

   

  Links op mijn website en gebruik van Social Media
  Op mijn website kun je een aantal linkjes naar andere websites vinden. Deze linkjes verwijzen naar een externe pagina waarop de privacy verklaring van die betreffende website van toepassing is.
  Mijn website linkt ook naar mijn eigen social media pagina’s.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij (Fotografie Nanda van der Veen) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

   

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
  Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

   

  Fotografie Nanda van der Veen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Hoe ik persoonsgegevens beveilig
  Fotografie Nanda van der Veen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]